OCITOVANJE_NA_NEISTINITE_NAVODE_GRADONACELNICE_MARINE_BUDIMIR.jpg

Očitovanje na neistinite navode gradonačelnice Marine Budimir

Radi transparentnosti i ispravnog informiranja javnosti u nastavku ovog očitovanja prezentiraju se bitne činjenice.

Na sjednici Upravnog vijeća prikupljene ponude su prezentirane i rezultirale su raspravom između predstavnika gradonačelnice grada Iloka i stručnih predstavnika Muzeja.

Predstavnici Grada Iloka su se zalagali za odabir skuplje ponude i revizorske usluge koja po sadržaju nije odgovarala nalogu Upravnog vijeća, a predstavnici Muzeja su se zalagali za povoljniju ponudu, a koja je ujedno i odgovarala sadržajem nalogu Upravnog vijeća za obavljanjem revizije financijskih izvještaja Muzeja grada Iloka.

Gradonačelnica, direktno se interpolirala u proces nabave predmetne usluge Muzeja grada Iloka, angažmanom i odabirom obavljanja tzv. posebne revizije bez izražavanja mišljenja, a što je u konačnici kao takvo i obavljeno od strane IHS revizije d.o.o., Zagreb.

Revizorsko društvo je obavilo posebnu reviziju nad dokumentacijom koju su dostavili zaposlenici Grada Iloka, ujedno obrađenu od djelatnica grada Iloka na poslovima računovodstva i financija i to u ime i za račun Muzeja Grada Iloka, no bez formalnog ovlaštenja od strane zakonskog zastupnika Muzeja grada Iloka, mene osobno.

Obzirom da je posebna revizija pokazala značajne nedostatke u iskazivanju stavaka financijskih izvještaja, gradonačelnica Marina Budimir kako bi sa sebe skinula odgovornost za postupanje vlastitih djelatnika zaposlenika Grada Iloka, donijela je odluku o mom ponovnom razrješenju objavivši Rješenje o razrješenju na oglasnoj ploči grada, a sve sa ciljem impliciranja odgovornosti za vlastito neadekvatno postupanje svojih zaposlenika Grada Iloka, meni kao ravnatelju Muzeja grada Iloka.

Tijekom 16 godina rada u Muzeju grada Iloka, od čega sam 8 godina ravnatelj te institucije, te sam imala priliku surađivati i sa 2 druga gradonačelnika, nikada nisam bila na ovakav način i profesionalno i osobno indisponirana. U svom dugogodišnjem radu nikada do sada nisam bila na ovakav način opstruirana.

Muzej grada Iloka godinama razvijamo i potvrđujemo reputaciju koja je na nacionalnoj i regionalnoj razini doprinijela priznanjima i istaknutom mjestu u turizmu, kulturi i muzejskoj djelatnosti, a koja je sada narušena, na rubu funkcioniranja radi osobnih interesa gradonačelnice.

Ovim putem molim građane i cjelokupnu Hrvatsku javnost da ne nasjedaju na neistine, a za pojašnjenja i dokaze o svemu naprijed navedenom stojim na raspolaganju svakom zainteresiranom pojedincu.

S poštovanjem, Maja Barić, ravnateljica Muzeja grada Iloka

 

Očitovanje na neistinite navode gradonačelnice Marine Budimir