natjecaj.jpg

NATJEČAJ

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Temeljem čl. 26. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te čl. 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od dana 16.08.2019. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka od dana 5.02.2020., Upravno vijeće Muzeja grada Iloka donosi

Odluku

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

I.

Upravno vijeće Muzeja grada Iloka, na temelju čl. 34. stavak 1. točka 4. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od dana 16.08.2019. i Odluke o izmjenama i dopunama  Statuta Muzeja grada Iloka od dana 5.02.2020. godine iz razloga povlačenja jedine prijave, donosi Odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka (UR.BROJ: 244-21) objavljenog u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj: 116/21 od 27. listopada 2021. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči Muzeja grada Iloka i Narodnim novinama Republike Hrvatske.

 

Prilog: Odluka