NATJEČAJ

natjecaj.jpg

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Temeljem čl. 26. Zakona o muzejima (NN 61/18.98/19), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 3808 i 127/19) te čl. 34. Statuta Muzeja grada Iloka Ur. br. 32-21 od dana 14. siječnja 2021. godine, Upravno vijeće Muzeja grada Iloka na 5. izvanrednoj sjednici održanoj 03. veljače 2022. godine UR.BROJ 09/22-1, točka 4., donosi

Odluku

o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

I.

Upravno vijeće Muzeja grada Iloka, na temelju čl. 34. stavak 4. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 32-21 od dana 14. siječnja 2021. godine iz razloga što nije podnesena niti jedna prijava, donosi odluku o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka (UR.BROJ 264/21-7) objavljenog u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 2, 05. siječnja 2022. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči Muzeja grada Iloka i Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Prilog: Odluka