natjecaj.jpg

Natječaj za obavljanje poslova: Administrativni referent-blagajnik

Predmet: Dostava za objavu natječaja za obavljanje poslova: Administrativni referent-blagajnik u Muzeju grada Iloka na određeno vrijeme.

MUZEJ GRADA ILOKA

Šetalište oca Mladena Barbarića 5

32236 Ilok

 

Ur.broj: 51-17

U Iloku, 5.4.2017. god.

Zavod za zapošljavanje

PS Vukovar, ispostava Ilok

 

 

 

Temeljem čl. 38. Statuta Muzeja grada Iloka, prema čl. 15. i 21. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Muzeja grada Iloka i Zakona o muzejima, a uz prethodnu suglasnost Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, Muzej grada Iloka raspisuje

 

NATJEČAJ

 

radi povećanog opsega poslova u trajanju od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom

u Muzeju grada Iloka i to:

 

Administrativni referent-blagajnik - jedan polaznik/polaznica

- 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme, 6 mjeseci,

 

Uvjeti:

 

 • srednja ekonomska škola (SSS);
 • znanje rada na računalu
 • radno iskustvo: 1 godina rada na sličnim poslovima;
 • probni rad: 1 mjesec.

 

Prijavi obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu molbu
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), original
 • Presliku potvrde o radnom stažu (HZMO)

Prijave slati na adresu MUZEJ GRADA ILOKA, n/r ravnateljica Maja Barić, Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok, navesti (Natječaj za Administrativni referent-blagajnik).

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave službenoj stranici Muzej grada Iloka i u okviru datuma objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (13.4.-21.4.2017.).

 

Natječaj će se objaviti i na oglasnim pločama Muzeja grada Iloka i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Maja Barić, prof.

Ravnateljica Muzeja grada Iloka