NATJEČAJ

natjecaj.jpg

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Osobni podatci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju grad Iloka za prikupljanje i obradu osobnih
podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej
grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te se
više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana do isteka roka za
podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sve potrebne informacije dostupne su na poveznicama niže.

Odluka: Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja

Natječaj: Natječaj za imenovanje ravnatelja