bunar_upozorenje.jpg

Upozorenje na opasnost!

Opasnost od pokliznuća i pada!

Poštovani, 

prezentiran srednjevjekovni bunar u dvorištu Palače Odescalchi ograđen je i označen upozorenjem za opasnost. Molimo Vas da uvažite naše upozorenje radi vlastite sigurnosti. Molimo da se upozorenje i oznake ne diraju.

Obavještavamo Vas kako je dvorište Palače Odescalchi pod videonadzorom te upozoravamo na pridržavanje Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18).

 

Muzej grada Iloka