A_N_u_registru_1.jpg

Arheološko nalazište

Još jedno arheološko nalazište u Iloku u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

Antičko arheološko nalazište „Antički akvadukt“ u Iloku stavljen je pod preventivnu zaštitu Ministarstva kulture i medija RH do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra.  Riječ je o jedinstvenom nalazu u kontinentalnoj Hrvatskoj koji je otkriven i zabilježen tijekom rekognosciranja područja nalazišta u veljači 2021. godine od strane arheologinje Andree Rimpf i djelatnika Muzeja grada Iloka. Akvadukt je zidan opekom, izgrađen na kanate sa okolnim ophodnim putem.

O točnom vremenu početka gradnje teško se za sada može reći, bez dodatnih istraživanja, no akvadukt je u punoj upotrebi tijekom 3. i 4.st. Obnovljen je u vrijeme Osmanlija za potrebe središta Srijemskog sandžaka. Zadnja obnova zabilježena je u vrijeme princa Inocenta II. Odescalchija (1778-1833), a o čemu svjedoče nalazi vodovodnih cijevi iz navedenih perioda kao i opeka na samom nalazištu.

Tipološki akvadukt odgovara podzemnim dijelovima akvadukta u Kölnu (Colonia Claudia Ara Agrippinensium) – akvadukt Eiffel, Savezna Republika Njemačka i akvaduktu La Brevanne, Lyonn (Lungdunum) u Republici Francuskoj. Iločki akvadukt imao je i oplate na svojim otvorima koje su razgrađene tijekom 20.st. zbog potreba lokalnog stanovništva za opekom.

Ono što nam sada predstoji je istražiti i dokumentirati ovu podzemnu strukturu i u potpunosti ga zaštiti, jer nema puno gradova koji se mogu pohvaliti ovakvim arheološkim nalazom.A_N_u_registru_2.jpg
A_N_u_registru_3.jpg