Dnevni divan Plave vinkovačke TV

dnevni_divan.jpg

Plava vinkovačka TV ugostila je u Dnevnom divanu temu Julija Benešića.

U listopadu svake godine održava se skup Dana Julija Benešića, a 2022. godine predstavljeni su svesci Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića u organizaciji Muzeja grada Iloka i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Zavod za lingvistička istraživanja HAZU).

O predstavljanju svezaka, urednicama dr. sc. Anje Nikolić-Hoyt, priređivačicama  dr.sc. Ivana Filipović Petrović i  dr.sc. Bojana Schubert, Benešićevu utjecaju i doprinosu te muzejskim aktivnostima govorile su dr.sc. Anica Bilić iz Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima i Maja Barić, ravnateljica Muzeja grada Iloka.

Niže možete pogledati cijelu emisiju!