Julije Benešić - 140 godina od rođenja

Benesic.jpg

Ilok je kroz prošlost imao mnoge značajne osobe koje su svojim radom ostavili veliki trag u lokalnoj, nacionalnoj i europskoj zajednici.

Prije točno 140 godina, 1.3.1883. godine rodio se u Iloku Julije Benešić - velikan. Povijest ga pamti kao književnika, urednika, teatrologa, prevoditelja, leksikografa i polonista.

Pučku školu završio je u Iloku, zatim gimnaziju u Osijeku. Koliko je bio širok spektar njegovih interesa, govori podatak da je od 1901. do 1903. studirao u Beču najprije medicinu, potom slavistiku i romanistiku, da bi na Jagielonskom sveučilištu u Krakovu studirao  zemljopis i povijest. Studij je nastavio u Zagrebu te Pragu, a diplomirao je u Krakovu 1907. godine. Prvo zaposlenje imao je kao gimnazijski profesor u Zagrebu, zatim sveučilišni rektor poljskoga jezika u Zagrebu. Obnašao je dužnost tajnika Društva hrvatskih književnika, uređivao značajan broj knjiga u izdanju Društva, časopise Savremenik, Književnik i Vienac. U dva je navrata bio na funkciji intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1921.-1927. i 1939.-1940.), te je prva intendatura zabilježena kao jedno od najblistavijih razdoblja u povijesti zagrebačkog kazališta. U Varšavi je boravio kao delegat Ministarstva prosvjete pri Jugoslavenskom poslanstvu (1930.–1938.) i kao lektor hrvatskog jezika na Sveučilištu. U Poljskoj je bio član više kulturno-umjetničkih društava i odbora Lige poljsko-jugoslavenskih društava. Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego iz 1939. godine najvažniji je Benešićev doprinos jezičnoj kroatistici. Autor je leksikografski dobro izrađena Hrvatsko-poljskog rječnika 1949., dok je objavljivanje njegova nedovršena Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića započelo posmrtno. Odlikovan je poljskim Zlatnim križem za zasluge 1946. godine, dok je 1948. dobio počasni doktorat filozofskih znanosti Jagielonskog sveučilišta. Zavičajna tematika prisutna je i u djelima Nekoliko bilježaka o Iloku, Istrgnuti listovi, Raspojasana Slavonija i dr.

Muzej grada Iloka čuva bogatu baštinu o Juliju Benešiću, predstavljen i u dijelu stalnog postava kao zavičajnik.

Fotografije iz Zbirke fotografija te Rječnika iločkog govora, autora Julija Benešića.Benesic.jpg
Benesic_i_Krleza.jpg
Stranica_Rjecnika_ilockog_govora.jpg