Nalazište u Šarengradu – Kuruzeb

naslovna_kuruzeb.jpg

Arheološko istraživanje tijekom lipnja 2020. godine

Arheološki odjel Muzeja grada Iloka tijekom mjeseca lipnja 2020. godine izvršio je zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Šarengrad – Kuruzeb koji je upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao arheološko nalazište pod oznakom Z-4980.

Arheološko nalazište “Kuruzeb“ obuhvaća područje između strme visoke dunavske obale na sjeveru i ceste Ilok – Vukovar na jugu te između Čipanovoga surduka na istoku i maloga surduka na zapadu. Prvi arheološki predmeti iz Šarengrada prikupljeni su preko mreže muzejskih povjerenika krajem 19. i početkom 20. stoljeća za Narodni muzej u Zagrebu.

Predmeti se također čuvaju u Šarengradskoj zbirci u samostana u Šarengradu, Muzeju grada Iloka i Arheološkome muzeju u Zagrebu. Obuhvaćaju razdoblje od neolitika do kasnoga srednjeg vijeka.

Arheološko istraživanje na nalazištu Šarengrad – Kuruzeb rezultiralo je većim brojem nalaza koji su uključivali fragmente keramike, staklenog predmeta i komade kostiju, bronce, kućnoga lijepa i kamena.

Na nalazištu je pronađen i otpadni jamski objekt koji prema svojim materijalnim karakteristikama odgovara starijoj fazi željeznoga doba basarabi fazi Bosutske kulture 8. stoljeća stare ere. Pronađeni objekt smješten je na samoj padini uzvišenja, manjega tella odnosno željeznodobnog naselja. Keramički materijal odgovara materijalu pronađenome na nalazištu Vukovar – Lijeva bara, Gradini na Bosutu i nalazima s Gornjega grada u Iloku.

Pronalazak keramike kostolačke i latenske kulture upućuje na prethodne pronalaske, odnosno da se prostor Kuruzeba koristio za naseljavanje kroz dugi period ljudske povijesti.

Tekst: viša kustosica – arheolog Andrea Rimpf, Muzej grada Iloka

Fotografije: Andrea Rimpf, Mirna ZaleznikZapuna zeljeznodobne jame.JPG
Sonda 1.JPG
Ulomci posude kostolacke kulture.jpg
Topuzasta igla, Basarabi faza Bosutske kulture.JPG
Zdjela mladeg zeljeznog doba, La Tene kultura.jpg
Keramicki lonac, Basarabi faza Bosutske kulture.jpg