istrazivanje_sarengrad_klopare.jpg

Dvije sezone istraživanja na arheološkom nalazištu Šarengrad - Klopare

U lipnju se završila druga sezona istraživanja (2016./2017.) na arheološkom nalazištu Šarengrad - Klopare

uz potporu Instituta za arheologiju iz Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske te suradnjom triju institucija: Instituta za arheologiju i Gradskog muzeja Vinkovci i Muzeja grada Iloka. Nalazište je pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture RH od travnja 2016. godine, a katastarska čestica je u vlasništvu obitelji Osuski. Tijekom istraživanja otkrivena je nekropola (groblje) na redove sa ukupno 49 grobnih raka. Grobne su rake pravokutnog oblika. Pojedini su grobovi duboko ukopani u slojeve prapora, do 2,5 m relativne dubine, a  u odnosu na današnju hodnu površinu. Posebno se izdvajaju duboko ukopane grobne rake konjanika sa konjem. Pokojnici su položeni u ispruženom položaju, s rukama uz tijelo, a u pojedinim grobovima pronađeni su i ostaci ukopa drvenih stupova odnosno ostaci drvene konstrukcije (sanduk). Zanimljivi su i ritualni običaji koji su prakticirani na grobovima nakon ukopa. Naime, česti su i ukopi pasa iznad pokojnika, a također je otkriven običaj koji se naziva strava. Riječ je o polaganju čovjeka u zgrčenom položaju na ostatke gorene lomače, a u zapuni groba vlasnika. Istražen je i jedan primjer grob koji je naknadno otvaran u ritualne svrhe, a jedan grob je pljačkan još u razdoblju Avara. Nalazi u grobovima su dijelovi nošnje (dijelovi pojasnih garnitura), dok su u grobovima žena pronađeni različiti oblici nakita (naušnice, niske sastavljene od različitih perli, prstenje) te nošnje (pređice). Posebno se izdvajaju nalazi konjske opreme (stremeni, žvale, okovi, kopče sedla). U pojedinim grobovima pronađeno je i oružje (sablja, sjekira, vrh koplja, strelice, vojni noževi) i kresiva sa kremenom.

U grobovima oba spola pridodana je i popudbina u hrani i piću koja je najčešće bila položena u keramičke posude koje su izrađene na lončarskom kolu ukrašeni s urezanim ravnim i/ili valovitim linijama. Pronađeni su i ostaci drvenih vedrica sa željeznim okovima. Od životinjskih kostiju u najvećem su broju pronađeni dijelovi nogu goveda koji se, kao i keramičke posude, nalaze položene u predjelu nogu, dok se u jednom grobu nalaze kosti ptice. U pojedinim grobovima nađene su i ljuske (kokošjih) jaja kao dio pogrebnog rituala, a koji simbolizira ponovno rođenje. Zanimljivost nekih nalaza je i reciklaža, odnosno ponovna upotreba predmeta iz ranijih stoljeća.

Na osnovi nalaza pronađenih u grobovima, istraženi dio groblja može se datirati u 8. st., čime se groblje Šarengrad – Klopare izdvaja kao jedno od najistaknutijih avarodobnih nalazišta u južnoj Panoniji. Grobni ritual te nalazi uklapaju se u poznatu sliku širega područja, a najbliže paralele nalazimo na istovremenim grobljima u Bačkoj i Slavoniji (Otok, Privlaka, Nuštar, Čelarevo), ali pojedine specifičnosti izdvajaju ovo nalazište (što je inače čest slučaj) kao iznimno važno za daljnju stručnu i znanstvenu obradu.

Iz samog Šarengrada do sada nisu bili poznati avarodobni nalazi, iako u okolici postoji više dokaza o njihovom boravku na ovom prostoru. Tako iz Iloka imamo slučajni nalaz keramičke posude i zlatnoga prstena bizantske provenijencije, dok iz Bapske potječu keramiče posude i ukop konjanika i konja s pratećim garniturama. Uzduž Dunava avarodobni nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji poznati su i iz Borova, Vukovara, Vučedola i Sotina.

LITERATURA

  • Balen-Letunić, I. Radman-Livaja, Izvorište arhivskih podataka: Izvadci iz putnih bilježnica
  • Josipa Brunšmida orimskim nalazima snunavskog Limesa, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. ser. sv. XLI, Zagreb 2008, 417-438.
  • Čilinská, Frauenschmuck aus dem 7.-8. Jahrhundert im Karpatenbecken, Slovenská Archeológia s. XXIII, Bratislava 1975, 63-97
  • Dizdar, A. Papeša Rapan, A. Rimpf, Izvješće zaštitno arheološko istraživanje nalazišta Šarengrad Klopare 10.6. – 2.8.2016., Zagreb 20.rujan 2016., Pismohrana Muzeja grada Iloka.
  • É. Garam, Pferdegräber die awarenzeitliche Gräberfeld in Tiszafüred, Alba Regia XXIII, Stolni Biograd 1987, 65-125
  • Szentpéteri, Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa, Varia Archaeologica Hungarica XIII/1, Budapest 2002.
  • Vinski, O nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena Prvog avarskog kaganata, Opvscvla Archaeologica 3, Zagreb 1958, 13-67.


Crtanje-groba.jpg
Snimanje-terena-u-sjeni.jpg
2016.g.jpg
2017.g.jpg
G9.jpg
G14.jpg
G42.jpg
PN184_1.jpg