naslovna.jpg

Arheološko istraživanje srednjovjekovnog župnog groblja u Iloku

U rujnu se završila treća sezona arheološkog istraživanja nalazišta Ilok – Ađanski kraj / Krstbajer.

 Istraživanje provodi Muzej grada Ilokau suradnji s Institutom za arheologiju i Institutom za antropologiju iz Zagreba, a uz novčanu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 2015. godine. Nalazište Ađanski kraj prvi se put spominje u izvješćima kustosa Josipa Meštrovića 1969. godine, a većim dijelom je uništeno 2011. godine tijekom gradnje iločke zaobilaznice.Ministarstvo kulture je 2015. godine preventivno zaštitilo nalazište kao kulturno dobro.


Arheološko istraživanjebilo je u protekle tri godine usmjereno na sanaciju najugroženijeg dijela nalazišta. Tijekom istraživanja utvrđeno je postojanje župnog groblja za stanovnike Donjeg grada Iloka, koje je bilo u upotrebi od 12. do kraja 15. stoljeća. Osim župnog groblja, koje se u srednjovjekovnim povijesnim dokumentima veže uz spomen župne crkve sv. Helene Carice,otkriveno je i naselje sopotske kulture te je 2016. godine djelomično istražena jedna zemunica. Ukupna istražena površina sondi iznosila je 90 m2, a samo groblje proteže se cijelim središnjim dijelom brda Krstbajer.


Istraživanjem dviju arheoloških sondi evidentirano je 187grobova, i dvije kosturnice. Pokojnici su polagani u drvene ljesove čije smo ostatke ove godine i pronašli. O ukopima u ljesovima, osim njihovih tragova, svjedoči nam i veći broj željeznih čavala i okova.Svi pokojnici su orijentirani zapad - istok u skladu s kršćanskim obredima i polagani u plitke grobne rake. Zbog ograničenog prostora groblja i želje za pokopavanjem što bliže crkvi grobovi su veoma gusto ukopavani, što je dovelo do njihovog međusobnog presijecanja. Kako je riječ o običnom puku, nalazi su izuzetno rijetki, a ističu se uglavnom dijelovi nošnji kao što su gumbi, kopčice baba i deda, pređice, igle i ulomci ukrasnih aplika; od nakita zastupljeni su dijelovi parti (ukrasne trake za kosu), naušnica, jednostavno prstenje, S karičica i dr. Gornji slojevi pokojnika, dakle kasniji ukopi bili su zasuti šutom vjerojatno nastalom razgradnjom crkve. Unutar njih pronađeni su ostatci glazirane podnice te dio ukrasnog grba s prikazom krilatog lava / grifona. Osim navedenih predmeta pronađen je i veći broj ulomaka kasno srednjovjekovne kao i prapovijesne keramike koja se datira u 6. tisućljeće prije Krista.


Samo nalazište značajno je za povijest Ilokajer je ovim arheološkim istraživanjem i korištenjem ne destruktivnih metoda snimanja geo magnetom 2016. godine na cijelom Krstbajeru stvorena predispozicija za buduća istraživanja na prostoru gdje se vjerojatno nalazi četvrta iločka crkva, koja biu budućnosti mogla biti i prezentirana kao jedan od arheoloških lokaliteta, a u svrhu znanstvenog proučavanja i kulturnog turizma.zemunica-I-faza.jpg
kosturnica.jpg
kosturni-ukop.jpg
dio-ukrasne-trake-na-lubanji.jpg
preklapanje-kosturnih-ukopa.jpg
gio-grba-s-prikazom-krilatog-lava-grifona.jpg
nausnica.jpg
aplika.jpg